Tour de France 2020
Tour de France 2020

Najdúch (K.L.Zachar: 100)

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár

Televízna inscenácia spracovaná podľa predlohy J. Záborského, v ktorej autor ostrým pohľadom zobrazil predstaviteľov degenerujúceho slovenského zemianstva v 19. storočí. Dej diela sa odohráva na Chujave, v čase volieb do úradu. Do úradu sú dvaja kandidáti: Gejza, syn zemana Kobozayho a zeman Jablonkay. Zo začiatku stojí väčšina zemanov a sedliakov na strane Gejzu. Pochádza zo zemianskej rodiny, ktorá potrebuje peniaze na podplatenie voličov. Peniaze nemajú, ale snažia sa ich požičať. Na návštevu k nim prichádza pani Sajha, žena zemského pána v Huhare. Chce. aby si ich syn zobral jej dcéru Ľudmilu. Ale Ľudmila o Gejzu nestojí. Jej srdce patrí Jablonkaymu...