EURO 2020
EURO 2020

Miestopis cechov a manufaktúr

Vhodné pre všetkých Audio komentár
Dokumentárny film
Dokumentárny film o histórii kožiarskeho remesla, ktorého počiatky siahajú v Liptove až do 15.storočia. Zachytáva postupný prechod od remeselnej cez manufaktúrnu až k priemyselnej výrobe koncom 19.storočia. Predstavuje tradičné technológie spracovania koží.