Spievanky, spievanky (Liptov)

Vhodné pre všetkých
Hrá, spieva a tancuje súbor LIPTOV .