50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

9. rota

Vojnový film zo sovietsko - afgánskeho konfliktu, inšpirovaný skutočnou udalosťou.