Športy na Slovensku

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Netradičný pohľad na MS „B“ v hokeji 1995. Netradičnosť spracovania spočíva najmä v zasadení športového diania do spoločensko-politického a kultúrneho kontextu danej doby, takže divák získa komplexný pohľad na konanie a vzťahy medzi aktérmi športových dejov. Dokument tak nadobúda hlbšiu plasticitu a dobový kolorit Výpovede priamych účastníkov sa zaznamenávali v r.2007-2011.