Športy na Slovensku

Dvojka | Piatok 17.05.2019, Keď na Slovensku vládol hokej - MS „B“ 1995


Vhodné pre všetkých Skryté titulky

Spomienky na postup slovenskýcvh hokejistov z MS "B" 1995 v Bratislave

Netradičný pohľad na MS „B“ v hokeji 1995. Netradičnosť spracovania spočíva najmä v zasadení športového diania do spoločensko-politického a kultúrneho kontextu danej doby, takže divák získa komplexný pohľad na konanie a vzťahy medzi aktérmi športových dejov. Dokument tak nadobúda hlbšiu plasticitu a dobový kolorit Výpovede priamych účastníkov sa zaznamenávali v r.2007-2011.

Nájdete nás na Facebooku