Havrania cesta

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár Európska tvorba
Dráma z pracovného prostredia.
Dlhometrážny hraný debut režiséra Martina Hollého je príbehom z prostredia stavby diaľkových elektrických vedení. Zachytáva život a prácu partie montérov, ktorí prišli do horskej dediny elektrifikovať miestne družstvo. Po preložení na horšie platenú a "ponižujúcu" prácu dochádza v partii k rozkladu vzťahov. Havrania cesta patrí spolu s filmami Slnko v sieti a Boxer a smrť k takzvanej Veľkej trojke roku 1962 - trojici filmov, ktoré svojím významom a poňatím predznamenali nástup obrodenia československého filmu v šesťdesiatych rokoch.