Havrania cesta

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár Európska tvorba
Dráma z pracovného prostredia.
Príbeh z prostredia stavby diaľkových elektrických vedení zachytáva život a prácu partie montérov, ktorí prišli do horskej dediny elektrifikovať miestne družstvo. Po preložení na horšie platenú a "ponižujúcu" prácu dochádza v partii k rozkladu vzťahov.