Cid

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Televízna inscenácia drámy Pierra Corneilla o španielskom hrdinovi Cidovi Campeaodorovi.
Televízna inscenácia tragikomédie P. Corneilla v preklade Jána Smreka námetovo čerpá zo španielskych dejín. Oslavuje lásku, hrdinstvo, česť, statočnosť a silnú vôľu. Xiména a Rodrigo sa majú radi, ale aby zostali hodní jeden druhého, rozhodnú sa splniť príkaz cti. Don Rodrigo pomstí urážku, ktorú Ximonin otec spôsobil jeho otcovi a Xiména žiada od kráľa Rodrigovo potrestanie. Kráľ odpúšťa Rodrigovi-Cidovi, že v mene cti svojho rodu zabil otca Xi- mény - Dona Goméza, lebo Rodrigo zachráni zem pred vpádom Maurov. Obeť, ktorú Xiména a Rodrigo svojej láske prinášajú, ich ochudobňuje, ale zároveň ich obohacuje o povznášajúci pocit statočnosti a radosť z víťaz- stva lásky.