Kosenie Jastrabej lúky

Tragikomický portrét jednej rodiny.