Kosenie Jastrabej lúky

Štvrtok 5.07.2018


Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD

Tragikomický portrét jednej rodiny.

Počas jedného víkendu sa odohrá návšteva troch synov v rodičovskom dome. Otec ich zavolal pre "neodkladnú záležitosť", z ktorej sa vykľuje obyčajné kosenie lúky. Pre každého - otca i jeho synov je však kosenie Jastrabej lúky aj akýmsi symbolom rodiny, mladosti, spoločných zaužívaných rituálov. Počas tohto rodinného stretnutia sa teda rozvíja úvaha o kvalite medziľudských vzťahov, ktorá je založená na konfrontácii rozličných životných názorov a postojov.

Nájdete nás na Facebooku