50. výročie Rádia Devín (Kerekeš)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Kosenie Jastrabej lúky

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Tragikomický portrét jednej rodiny.
Počas jedného víkendu sa odohrá návšteva troch synov v rodičovskom dome. Otec ich zavolal pre "neodkladnú záležitosť", z ktorej sa vykľuje obyčajné kosenie lúky. Pre každého - otca i jeho synov je však kosenie Jastrabej lúky aj akýmsi symbolom rodiny, mladosti, spoločných zaužívaných rituálov. Počas tohto rodinného stretnutia sa teda rozvíja úvaha o kvalite medziľudských vzťahov, ktorá je založená na konfrontácii rozličných životných názorov a postojov.