Miestopis cechov a manufaktúr

Vhodné pre všetkých Audio komentár

Dokumentárny film

Dokumentárny film prostredníctvom archívnych dokumentov i živých záberov z Hroneckej zlievárne, ktorý má vyše 400 rokov približuje históriu tohoto náročného remesla, ktoré malo na Slovensku tradíciu najmä na Horehroní a Gemeri. O technickej vyspelosti zlievačov z Hronca svedčí fakt, že tu zhotovili prvé liatinové mosty v Uhorsku / v r.1810 - 1815 /. V 1.polovici 19.storočia bola v Hronci najväčšia a najdôležitejšia zlieváreň v celom Uhorsku.