Stávka o Leokádiu

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Televízny film nakrútený na motívy poviedky Gustava Zechentera-Laskomerského.
Televízny film nakrútený na motívy poviedky Dávid Šťúbrik od G. K. Zechentera - Laskomerského. Kedysi dávno počas tureckých nájazdov v meste Tetrovej Turci zajali, upiekli a zjedli richtára a jeho dvanásť rodných. Od tej doby obyvatelia mestečka si každoročne pripomínali pamiatku umučených majálesom. Príbeh televízneho filmu sa odohráva na jednom z nich. V centre príbehu stojí úradný ránhojič v meste Tetrová Dávid Šťúbrik, ktorý má takú povesť, že keď ide k nemocnému, šarvanci bežia k zvonici zvoniť umieračikom. Jeho cnostná dcéra Leokádia a vlastenecky cítiaci mestský notár Jožko Furtín ho postavia pred vážny problém.