66 sezón

Časozberný dokument o mestskej plavárni, ktorá ovplyvnila život multinárodnej spoločnosti v Košiciach.