Na vysokej skale

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár
Povesť o hrade Devín
V čase tureckých vpádov sídlil na Devínskom hrade Alex Devínsky so svojou krásnou manželkou Máriou. Nažívali si šťastne a spokojne až dovtedy, kým sa bolo treba postaviť na čelo vojska a tiahnuť proti krutému Turkovi. Alex odchádza do boja a svoju Máriu zveruje do rúk starému sluhovi, dobrému Matejovi. Dni plynuli a hradná pani netrpezlivo očakávala posla, ktorý jej mal doručiť správu od manžela. Posol prišiel a oznámil, že hradný pán padol do zajatia. Mária vymyslela odvážny plán. Spolu s Matejom sa vybrala na nebezpečnú cestu do Carihradu vyslobodiť manžela.