Reláciu najbližšie vysielame

Na vysokej skale (Ovčiar Bebek)

Nedeľa 16.02.2020


Vhodné pre všetkých Audio komentár

Povesť o hrade Krásna Hôrka.

Chudobný ovčiar nájde na paši poklad. Zlatky vie zužitkovať, ale kameň, ktorý ich kryl, dá na hranie deťom. Keď náhodný kupec ponúkne za ten kameň nečakanú cenu, ovčiar pochopí, že to nie je obyčajný kameň a na- miesto predaja ho venuje kráľovi. Za odmenu môže vysloviť akékoľvek želanie. Chce zem a povolenie postaviť sedem ovčínov. Keď ich kráľ príde pozrieť, zistí, že prešibaný ovčiar postavil sedem krásnych hradov. Jednému z nich dal kráľ meno - Krásna Hôrka.

Nájdete nás na Facebooku