Na vysokej skale (Zbojnícka nevesta)

Vhodné pre všetkých Audio komentár

Povesť zo série Na vysokej skale, tentoraz o Vígľašskom hrade.

Dominujúcou dejovou líniou je boj poddaného s pánom. Boj nerovný, pretože kým jeden mal silu a moc, druhý len svoj dôvtip a lásku k slobode. Pán Vígľašského hradu je slaboch, jeho žena krutá aj lakomá a tak jeho poddaní žijú veľmi biedne. Keď sa jeden z nich chce oženiť, nedostane povolenie na svadobnú hostinu, nuž sa rozhodne pomôcť si po svojom. Obvinia ho zo zlodejstva a chystajú sa ho popraviť. Jeho milá Marka sa v zúfalstve spojí so zbojníkmi. Tí ho pomocou svojho dôvtipu a odvahy oslobodia. Svadba sa koná, ale ženích sa pridá k zbojníkom a z Marky je zbojnícka nevesta.
Chudobný ovčiar nájde na paši poklad. Zlatky vie zužitkovať, ale kameň, ktorý ich kryl, dá na hranie deťom. Keď náhodný kupec ponúkne za ten kameň nečakanú cenu, ovčiar pochopí, že to nie je obyčajný kameň a na- miesto predaja ho venuje kráľovi. Za odmenu môže vysloviť akékoľvek želanie. Chce zem a povolenie postaviť sedem ovčínov. Keď ich kráľ príde pozrieť, zistí, že prešibaný ovčiar postavil sedem krásnych hradov. Jednému z nich dal kráľ meno - Krásna Hôrka. , Chudobný ovčiar nájde na paši poklad. Zlatky vie zužitkovať, ale kameň, ktorý ich kryl, dá na hranie deťom. Keď náhodný kupec ponúkne za ten kameň nečakanú cenu, ovčiar pochopí, že to nie je obyčajný kameň a na- miesto predaja ho venuje kráľovi. Za odmenu môže vysloviť akékoľvek želanie. Chce zem a povolenie postaviť sedem ovčínov. Keď ich kráľ príde pozrieť, zistí, že prešibaný ovčiar postavil sedem krásnych hradov. Jednému z nich dal kráľ meno - Krásna Hôrka.