Na vysokej skale

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár
Povesť o udalostiach z 15. stor., vzbure drobného zemanstva pod vedením rytiera Rolanda z Markušoviec a jeho láske k poľskej grófke Anne.
Povesť zo série Na vysokej skale hovorí o udalostiach v 15. storočí, o vzbure drobného zemianstva proti šľachte pod vedením rytiera Rolanda z Markušoviec a jeho láske k poľskej grófke Anne. Annu odvádza jej otec na Spiš, aby ju vydal za kráľovho obľúbenca. Lenže jej srdce získal - spolu so Spišským hradom - chudobný rebelantský rytier Roland. Kňažná Anna ho nielen zachráni pred smrťou, ale získa pre neho i priazeň kráľa.