Neviditeľný nepriateľ

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár HD
Televízny dokumentárny film z oblasti vedy o smrteľných chorobách.
Okrem fám a rozličných teórií týkajúcich sa v poslednom čase, napríklad, možných epidémií SARS, prasacej, či vtáčej chrípky a katastrofických filmov o víruse ebola, bežní ľudia netušia takmer nič o bojovníkoch s našimi neviditeľnými nepriateľmi. Ich príbehy sú však často fascinujúce. S neviditeľnými nepriateľskými mikroorganizmami ľudia zápolili od nepamäti, i keď o nich veľmi dlho nevedeli vôbec nič. Bol to nerovný zápas, prebiehajúci takmer na rovnakej úrovni, na akej ho dnes vedú zvieratá. Bolo tu však vždy niečo naviac, podmienené existenciou ľudského myslenia. Sprvu nejasné, skôr tušené, neskôr postupne stále určitejšie a vedomejšie poznávanie istého nezreteľného a temného príčinného vzťahu medzi hromadným umieraním a nákazou pri nájazdoch desivých chorôb a niečím hmatateľným, neznámym. V devätnástom storočí boli objavení bakteriálni pôvodcovia – slezinnej sneti, týfusu, malomocenstva, kvapavky, tuberkulózy, cholery, záškrtu, tetanu, zápalu pľúc, zápalu mozgových blán, úplavice, moru, paratýfu a botulinizmu. V nasledujúcom storočí pôvodcovia spavej nemoci, syfilisu, škvrnitého týfusu. Z vírusov to boli v dvadsiatom storočí – žltá zimnica, besnota, pravé kiahne, či detská obrna. Na mnohé existuje účinné očkovanie, ale viaceré ešte nemáme zvládnuté – AIDS, či pomerne obyčajné vírusové ochorenia, ako je chrípka, ktoré sú schopné mnohých mutácií. Medzi hostorických priekopníkov boja s nákazlivými chorobami patrili Louis Pasteur, Robert Koch, či Ignaz Semmelweis – objaviteľ antisepsie. Tento boj sa, samozrejme, nikdy celkom neskončí, hoci úspešných príkladov je viacero. V máji 2010 uplynulo napríklad tridsať rokov od prijatia deklarácie vyhubenia pravých kiahní (eradikácie varioly) Valným zhromaždením členských štátov Svetovej zdravotníckej organizácie. Pravé kiahne boli veľmi vážnou chorobou, ktorá zanechávala za sebou zohavenie, slepotu a smrť. Napriek tomu, že od polovice osemnásteho storočia bola proti tejto nákaze známa očkovacia látka, počet jej obetí presiahol počty všetkých padlých v historicky dokumentovaných vojnových konfliktoch. Ešte v polovici minulého storočia umierali na pravé kiahne milióny ľudí v takmer šesťdesiatich štátoch Ázie, Afriky a Južnej Ameriky. Vyhubenie pravých kiahní bolo oddávna túžbou ľudstva – a podarilo sa zrealizovať v roku 1977. Jedným zo žijúcich slovenských účastníkov tohto boja je aj prof. MUDr. Štefan Straka, DrSc., ktorý zažil posledné prípady v Indii a Somálsku a je autorom unikátnej fotodokumentácie.