Symbolika trojdnia

Štvrtok 29.03.2018


Vhodné pre všetkých Skryté titulky

O liturgickom slávení veľkonočných dní.

Sprievodca Doc. ThDr. Andrej Filipek vysveľuje symboliku litugických slávení veľkonočného trojdnia, ktoré sa odohráva v Kostole Najsv.Trojice v Bratislave za účasti farského zboru. Poslednú večeru a umývanie nôh na Zelený štvrtok, poklonu krížu na Veľký piatok a krstnú liturgiu a procesiu vzkriesenia na Veľkonočnú vigíliu.

Nájdete nás na Facebooku