Kľúče od mesta

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár
Televízny film, ktorý prostredníctvom Ivana a jeho staršej sestry Martiny oboznamuje divákov s históriou Bratislavy.
Pôvodný televízny film, ktorý prostredníctvom malého Ivana a jeho staršej sestry Martiny oboznamuje divákov s históriou hlavného mesta Slovenska - Bratislavy. Škôlkár Ivan so svojou staršou sestrou Martinou sa zúčastní na exkurzii v múzeu. Ivan zo zvedavosti nazrie do veľkých skriňových hodín a stratí v nich čiapku. Tým sa naruší kolobeh času a Ivan s Martinou sa začnú pohybovať v minulosti. Divák sa spolu s nimi prechádza históriou nášho hlavného mesta. Deti si z prechádzky históriou odnášajú cenné poznanie o živote našich predkov. O to je pre ne vzácnejšia prítomnosť.