Mastný hrniec

Televízna adaptácia klasickej slovenskej komédie J. Barča -Ivana o "domnelom ministrovi".