50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

História jedného dokumentu

Nevhodné do 12 rokov
Dokumentárny film venovaný dvom mladým partizánom a ich posledným listom, ktoré napísali svojim matkám.
Dokumentárny film venovaný dvom mladým partizánom a ich posledným listom, ktoré napísali svojim matkám. Spomienky občanom Kraskova na Vincenta Frandla a Štefana Krištofa, ktorých fašisti obesili.
Dokumentárny film k 45.výročiu SNP, ktorý rozpráva príbeh sklabinského rodáka Pavla Samčíka a jeho tabatierky, ktorý strávil jeseň 1944 v zajateckom tábore v Mulhbergu.