EURO 2020
EURO 2020

Veteráni 2. svetovej vojny

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky
Svedectvo frontových veteránov 2. svetovej vojny, ktorí sa „vojny v sebe“ nikdy nezbavili.
Ako poznačila životy a osudy najstrašnejšia vojna v histórii ľudstva osudy našich, ale aj ruských a amerických vojakov. Spomienky, návraty do oných dní, keď skončila 2.svetová vojna. Boje proti fašistom na všetkých frontoch, no predovšetkým na území Slovenska. Život veteránov dnes. V Rusku, v USA a na Slovensku. Ide o mimoriadne silný dokumentárny film o konci 2. svetovej vojny. Film nie je postavený na historických faktoch a ich komentovaní, ale na autentických výpovediach veteránov vojny: z USA, zo Slovenska a z Ruskej federácie. Film by zniesol skôr názov dokumentárna filmová esej, ktorá sa zamýšľa - v jednotlivých výpovediach autentických účastníkov, nad nezmyselnosťou vojny ako takej. Film je bez komentára, bez vstupov historikov. Vari najcennejšie na filme je ale to, ako vojna ovplyvnila život nielen vojakov, ale aj civilistov. Nie je to žiadna oslava víťazov, osloboditeľov či pohana porazených, zamyslenie sa a apel, aby sa toto nezmyselné vyvražďovanie nevinných ľudí už nikdy neopakovalo. Film je nanajvýš ľudský s akceptáciou osobných zážitkov, častokrát vypointovaných až do groteskne tragických momentov, ktoré vojaci priamo na frontoch prežívali. Vo filme nie je nič nadnesené, nič zveličené, ale pravdivé, čo charakterizuje akúkoľvek formu násilného zabíjania - niekedy ani samotní vojaci nevedeli, za čo vlastne bojujú. Film akcentuje aj fakt, v akej situácii sa ocitli naši, americkí a ruskí veteráni po vojne. Hoci víťazne porazili armádu tzv. Tretej ríše, nik ani doma, ani vo svete im nestaval slávobrány. Iným cenným momentom je skutočnosť, že výpovede sa vyhli akejkoľvek politizácii vojnového konfliktu 2.svetovej vojny, ale jeho fundament stojí vyslovene na tom, aké obludné následky môže mať akákoľvek vojna. Film vznikol v koprodukcii STV a Múzea SNP v Banskej Bystrici. Neoceniteľnú pomoc poskytlo Veľvyslanectvo USA, Ministerstvo zahraničných vecí SR a americká asociácia veteránov 2. svetovej vojny.