Kamene

Televízna inscenácia o Antonovi Bernolákovi a jeho priateľoch, ktorí mu pomohli v roku 1790 vydať prvú gramatiku slovenského jazyka.