Putovanie storočiami s Pavlom Dvořákom

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Legendy a fakty o Márii Séčiovej.
Príbeh o Muránskej Venuši vytvoril jej súčasník, o devätnásť rokov mladší spisovateľ Gyengyeši, ktorý napísal epochálny spis v roku 1644, dnes mimoriadne vzácny, lebo sa zachovali iba jeho tri výtlačky. Opisuje, ako sa bojovníčka Mars z lásky k Františkovi Vešelénimu zmenila na Venušu. Tento motív prevzali aj uhorskí spisovatelia, napr. Alexander Petöffy napísal na túto tému poému. Pri sledovaní, ako táto povesť vznikla, autorský tím dospel k záveru, že Gyengyeši píše na politickú objednávku. Muránska Venuša totiž dopomohla Františkovi Vešelénimu, za okolností nie celkom čistých, aby sa zmocnil Muránskeho hradu. V tom období bol tento hrad kľúčovou pevnosťou, ktorú ani jedno zo stavovských povstaní neobišlo. Keďže Vešeléni kandidoval na palatína, Gyengyeši na politickú objednávku zdôvodňoval jeho počíňanie láskou.