Ucho

Príbeh jednej noci vládneho úradníka, ktorý má obavy o svoju budúcnosť.