Najstarší zo všetkých vrabcov

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár
Poeticky ladený príbeh o odovzdávaní životnej sily a múdrosti z generácie na generáciu.
Poeticky ladený príbeh. Rozpráva o odovzdaní životnej sily a múdrosti z generácie na generáciu. Peter prichádza k starému otcovi, bojí sa o chorú mamu. Počas leta sa zoznámi s prvým dotykom smrti, ale aj čistej lásky.