Najstarší zo všetkých vrabcov

Sobota 28.12.2019


Nevhodné do 12 rokov Audio komentár

Poeticky ladený príbeh Dušana Dušeka o odovzdávaní životnej sily a múdrosti z generácie na generáciu.

Poeticky ladený príbeh. Rozpráva o odovzdaní životnej sily a múdrosti z generácie na generáciu. Peter prichádza k starému otcovi, bojí sa o chorú mamu. Počas leta sa zoznámi s prvým dotykom smrti, ale aj čistej lásky.

Nájdete nás na Facebooku