Na ľudovú nôtu

Vhodné pre všetkých Audio komentár
Folklórne pásmo s OĽUN-om.