Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Hľadači utajených svetov (Zajatci podzemia)

Vhodné pre všetkých Skryté titulky HD
Dokumentárny film o podzemných krásach a o ceste odhaľovania tajomstiev slovenských jaskýň.
Slovensko je jedna z najväčších veľmocí, čo sa týka počtu sprístupnených jaskýň zaradených do svetového prírodného dedičstva UNESCO. Disponuje unikátnymi krasovými územiami, ktoré zaberajú rozlohu 2 700 km2. Pred rokom 1918 bolo evidovaných na Slovensku 300 jaskýň. Dnes ich poznáme viac ako 6000. Z nich najviac sa ich nachádza v Slovenskom krase, Nízkych Tatrách, Spišsko-gemerskom krase, Veľkej Fatre, Strážovských vrchoch, Západných, Vysokých a Belianskych Tatrách. Dokumentárny film ZAJATCI PODZEMIA je voľným pokračovaním dokumentárneho cyklu Hľadači utajených svetov o slovenskej prírode a histórii objavovania viac či menej známych jaskýň Slovenska, podzemných chodieb i krasových siení. Zoznámime Vás s obdivuhodnými ľuďmi - jaskyniarmi, ktorí nám vyrozprávajú príbehy, ktoré zažívajú pri dobrodružnom, nebezpečnom a adrenalínovom odhaľovaní tajomstiev podzemia. Vo filme sa scenárista a režisér Pavol Barabáš snaží o nahliadnutie do duše a srdca jaskyniarov a poukázať aj na ich spoločné menovatele - vlastnosti, akými sú skromnosť, čestnosť, pokora, ale i spaľujúce nadšenie, bez ktorého by nebolo možné objavovanie neprebádaných miest podzemia. Snaží sa o zachytenie jaskyniarskej nenápadnosti a zanietenosti, zdokumentovať náročnosť ich práce vyžadujúcej nielen fyzickú zdatnosť, ale aj riadnu dávku sebazaprenia.