Športová televízia
Športová televízia

Pod izbovou hradou

Vhodné pre všetkých
Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve 1985.