Ťažká profesia

Piatok 30.08.2019


Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky

Pôvodná televízna komédia,ktorej hrdinkou je mladá novinárka nastupujúca do funkcie šéfredaktorky.

Pôvodná televízna hra, ktorá úsmevnou formou zobrazuje viaceré aktuálne javy a vzťahy, premietajúce sa do modelu malého redakčného kolektívu a jeho najbližšieho okolia. Hrdinkou príbehu je mladá novinárka, ktorá v tejto redakcii nastupuje do funkcie šéfredaktorky.

Nájdete nás na Facebooku