Tak určite
Tak určite

Ťažká profesia

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Kritika malomeštiactva a kariérizmu.
Pôvodná televízna hra, ktorá úsmevnou formou zobrazuje viaceré aktuálne javy a vzťahy, premietajúce sa do modelu malého redakčného kolektívu a jeho najbližšieho okolia. Hrdinkou príbehu je mladá novinárka, ktorá v tejto redakcii nastupuje do funkcie šéfredaktorky.