Športová televízia
Športová televízia

Čas Alfonza Bednára

Nevhodné do 12 rokov
Úvahy spisovateľa.