Zbohom, súdruhovia

Nevhodné do 15 rokov Skryté titulky Audio komentár
Ako prebiehal 16- ročný proces pádu komunizmu vo východnej Európe
2.diel: Vojny (1980-84) Impérium sa začína otriasať: cesta pápeža Jána Pavla II. do Poľska je rozhodujúcim impulzom pre štrajk v gdanských lodeniciach, vojna v Afganistane sa stáva vojenskou a hospodárskou katastrofou a preteky v zbrojení s obrovskou koncentráciou jadrových hlavíc v oboch nemeckých štátoch vyvoláva v NDR silné mierové hnutie. Po tom, ako v priebehu pár mesiacov zomrú vodcovia Sovietskeho zväzu – Brežnev a jeho následník Andropov, upadá ríša do hlbokej krízy. Aj satelitné štáty vedie starecká elita, ktorá už dávno stratila kontakt s obyvateľstvom. Ešte pred jeho smrťou Brežnevov zlatý vek bledne. Ekonomický rast sa spomalil, vojenské náklady stúpajú, zásobovanie jedlom stagnuje a rastúci konzum alkoholu spôsobuje spoločenské napätie. Ale stranícke elity na tom tiež nie sú dobre. V priebehu iba 5 rokov zomrú traja vodcovia strany: Brežnev, Andropov, Černenko. Ostatné bratské krajiny sú tiež pod vedením starých mužov, ktorí sú ochotní brániť svoju moc násilím – ako bolo v prípade generála Jaruzelského.