Posledná noc Viliama Žingora

Nevhodné do 7 rokov
Spomínanie evanjelického farára na noc, ktorú strávil s partizánskym veliteľom Viliamom Žingorom pred jeho popravou.
Dokumentárny film o poslednej noci života partizánskeho veliteľa V. Žingora. Narodil sa 30.7.1922 v Bystričke pri Martine. Študoval na Poľnohospodárskej vysokej škole v Brne. Počas vojny odmietol povolávací rozkaz na východný front a odišiel do hôr chystať povstanie. Popravený bol 18.12.1950 na nádvorí bratislavského Justičného pláca spolu s členmi jeho skupiny /Bobza a Nosák/. Rehabilitovaný bol v r.1968. V noci pred popravou sa s ním stretol ev.a.v. Ondrej Bartko, jeden zo štyroch v tom čase úradujúcich farárov v Bratislave.