Zbohom, súdruhovia

Ako prebiehal 16- ročný proces pádu komunizmu vo východnej Európe