Zbohom, súdruhovia

Nevhodné do 15 rokov Skryté titulky Audio komentár
3.diel: Nádej (1985-87) Michail Gorbačov, nová tvár v Kremli, vzbudzuje v krajine aj v zahraničí veľké nádeje a ľudia na uliciach ho oslavujú ako rockovú hviezdu. Usiluje sa reformovať krajinu:zabrzdiť masové pitie alkoholu, ukončiť studenú vojnu a naučiť satelitné štáty starať sa v budúcnosti samostatne každý o seba. Gorbačov sa orientuje na maďarský príklad, kde sa hospodárske a spoločenské zmeny už uskutočňujú. Avšak katastrofa v jadrovej elektrárni v Černobyle ukáže, v akom chorom stave sa nachádza krajina. Na 70. zjazde Komunistickej strany Sovietskeho zväzu v roku 1987 sa po prvý raz otvorene hovorí o glasnosti a perestrojke – otvoreniu sa spoločnosti reformám, ktoré majú priviesť krajinu k zašlej sláve. Muž, ktorý začal boj proti úpadku, bol Michail Gorbačov. Glasnosť a perestrojka na Západe vyvolajú nádej, ale veľa očakávaní má aj elita inteligencie na Východe. Sovietsky Zväz zrazu opúšťa svoju historickú úlohu brzdy reformačného procesu a stáva sa jeho motorom. V toho dôsledku sa vládne stranícke elity v pridružených štátoch dostávajú pod rastúci tlak. Nedostatok spotrebného tovaru a túžba po bohatstve a slobode znásobujú nespokojnosť obyvateľstva.