Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Východná 1999

Vhodné pre všetkých
Záznam programu Folklórnych slávností vo Východnej