Športová televízia
Športová televízia

Zbohom, súdruhovia

Ako prebiehal 16-ročný proces pádu komunizmu vo východnej Európe