Tour de France 2020
Tour de France 2020

Niť života

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár

Kováč Jakub chce od Vládcu osudov vyprosiť pre svoj ľud dar. Dostane čarovné rukavice, ktoré si ich odloží. Jednej tmavej noci mu ktosi podhodí dieťa, Michala. Kováč ho vychováva spolu so svojou dcérkou Terezkou. No Michalovi sa nechce byť kováčom, ukradne rukavice a odchádza z domu. Michal na Terezku skoro zabudne, no ona sa v pravú chvíľu objaví, aby ho zachránila. Donúti ho rozpamätať sa na život plný práce, ale aj radosti a istôt.