Literatúra s náhubkom

Nevhodné do 12 rokov

Cenzúra v literatúre - jedna z hlavných metód bránenia vplyvu kapitalistickej ideológie na totalitné štáty.

Život spisovateľov, prekladateľov nebol za totalitného režimu jednoduchý. Témy románov, či iného tlačeného slova bol pod prísnym dohľadom špeciálneho oddelenia KS. Mnohí spisovatelia a prekladatelia cudzojazyčnej literatúry boli pod neustálym dozorom. Ak však porovnávame situáciu na Slovensku, tu predsa boli podmienky oveľa lepšie. Avšak napriek tomu mnohí spisovatelia za cenu záchrany existencie formálne súhlasili s tzv. prienikom buržoáznych ideí do myslenia ľudí. Bolo však veľa aj takých, ktorí sa zapreli a s písaním či prekladaním museli prestať. Represie aj v tejto oblasti nemali konca-kraja, mnohým nádejným autorom - prozaikom či básnikom a prekladateľom ich kariéra predčasne skončila. Vo filme účinkujú zástupcovia jednej aj druhej skupiny. Ich výpovede sú úprimné - avšak aj po mnohých rokoch cítiť v nich horkosť, lebo čas, ktorý "prepásli" nie svojou vinou nik už nevráti.