Literatúra s náhubkom (Historická panoráma)

Nevhodné do 12 rokov Európska tvorba
Cenzúra v literatúre - jedna z hlavných metód bránenia vplyvu kapitalistickej ideológie na totalitné štáty.
Život spisovateľov a prekladateľov nebol za totalitného režimu jednoduchý. Témy románov, či iného tlačeného slova boli pod prísnym dohľadom špeciálneho oddelenia Komunistickej Strany. Mnohí spisovatelia a prekladatelia cudzojazyčnej literatúry boli pod neustálym dozorom. Ak však porovnávame situáciu na Slovensku, predsa len tu boli podmienky oveľa lepšie. Napriek tomu mnohí spisovatelia za cenu záchrany existencie formálne súhlasili s tzv. prienikom buržoáznych ideí do myslenia ľudí. Bolo však aj veľa takých, ktorí sa zapreli a s písaním či prekladaním museli prestať. Represie nemali v tejto oblasti konca-kraja, mnohým nádejným autorom - prozaikom či básnikom a prekladateľom ich kariéra predčasne skončila. Vo filme účinkujú zástupcovia jednej aj druhej skupiny. Ich výpovede sú úprimné - avšak aj po mnohých rokoch v nich cítiť horkosť. Čas, ktorý totiž "prepásli" im už nik nevráti.