Pečie celé Slovensko 2. séria
Pečie celé Slovensko 2. séria

Piesne nosím

Vhodné pre všetkých
Profilový program speváka Karola Duchoňa.