MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Profesor na bielom koni

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár
Životopisná hra o slovenskom matematikovi a vynálezcovi Jozefovi Maximiliánovi Petzvalovi.
Televízna inscenácia o živote slovenského matematika a vynálezcu Jozefa Maximiliána Petzvala, ktorý v 19.storočí pôsobil ako univerzitný profesor v Budapešti, Berlíne a Viedni.