Boris a Brambor
Boris a Brambor

Slovak Gold 2014

Galaprogram pri príležitosti odovzdávania prestížnych ocenení Slovak Gold.