Historická panoráma

Dvojka | Pondelok 12.11.2018, Víťazstvo bez násilia


Vhodné pre všetkých Skryté titulky

Historické a dramatické momenty prevzatia moci po páde komunistického režimu.

Dokumentárna relácia, ktorá završuje popis a priblíženie udalostí na prelome rokov 1989 a 1990. Rozoberá spoločenské a politické súvislosti pádu totalitnej moci a cez výpovede priamych aktérov hovorí o formovaní vlády Národného porozumenia. Cennými vo filme sú výpovede Václava Havla a Petra Pitharta napriek tomu, že obaja posudzujú vtedajšie udalosti zo svojho zorného uhla (Pithart považoval novembrové udalosti v r.1989 za nevydarený prevrat, Havel naďalej zostáva pri idealistickom chápaní udalostí a trvá na tom, že to bola "Sametová revolúcia"). Relácia prináša verejnosti neznáme udalosti a vykresľuje zložitosť rokovaní, ich zákulisie pri formovaní novej vlády. Veľmi správne poukazuje na skutočnosť, že ani samotné vedenie ÚV KSČ, resp. socialistická vláda, ale ani zástupcovia Občianskeho fóra a VPN neboli pripravení na zostavenie novej vlády. Preto muselo dôjsť ku kompromisu a predsedom vlády sa stal predstaviteľ reformného krídla ÚV KSČ Marián Čalfa. Celú dobu dokresľujú aj výpovede slovenských politikov, ktorí sa dostali do vládnych funkcií : Ján Čarnogurský, Ladislav Ondruš, Ján Budaj, Miroslav Kusý, Milan Kňažko.

Nájdete nás na Facebooku