Nežných 19 /rokov/

Nevhodné do 7 rokov Skryté titulky Audio komentár

O ľuďoch Novembra, ktorí odišli zo spoločenského diania. Dokument Jána Opartyho.

Zámerom audiovizuálneho projektu Nežných devätnásť rokov je hovoriť o ľuďoch a dobe na Slovensku po roku 1989. Hosťami relácie sú ľudia, ktorí rýchlo zažiarili najmä v období novembra 1989, z nejakého dôvodu však nevydržali dlho svietiť. Prenechali pozície ďalším čakateľom. Pritom im nechýbal entuziazmus, vzdelanie, pracovné nasadenie a odhodlanie dať všetky sily do budovania nového spôsobu života spoločnosti, o ktorej snívali v čase totality. Po čase niektorí z nich ostali frustrovaní z diania okolo. Stratili ilúziu v korektnosť vzťahov, v pravdivosť informácií, v zdravú perspektívu formovania spoločnosti občianskeho charakteru. Prirodzená ľudská ochota a úprimnosť sa začali postupne meniť na karierizmus. Autonómna osobná svojprávnosť ako generátor ľudských hodnôt sa pomaly a isto dostala do vleku všade prítomného konsenzu a kompromisu. A tak týmto ľuďom ostali dve možnosti, prispôsobiť sa prostrediu alebo odísť zo spoločenského a politického života. Paradoxne ľudia, ktorí odišli, ovplyvnili svojím postojom a konaním aj mlčiacu väčšinu. Tá si osvojila proklamovanú apatiu a letargiu, upadla do depresie a často krát i beznádeje. A to je už iba krok k návratu spomienok na lepšie časy v minulosti. Pričom všetci vieme, že cesty späť niet.