Historická panoráma

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky
Divadlá v akcii počas novembrových udalostí v r. 1989.
Dokumentárny film, ktorý približuje udalosti v novembri 1989. Na základe autentických výpovedí aktérov udalostí rozoberá podmienky, ktoré viedli k pádu totalitného režimu, ktoré sú známe v zahraničí ako Nežná alebo Sametová revolúcia. Táto časť sa zameria na aktivity divadelníkov - hercov a spevákov, ktorí sa pridali k revoltujúcim študentom.